wz

ZEMĚ DELFINIE (Věra Wajsarová)


V dál se valí vlny čeřeny
jak modrý sen a zelený
jak chameleóní přeměny
a teď vlna zmizela

Láskyplně rostou pinie
a sléz sněžnější než jíní je
a někde je zem Delfinie
a město Gazela

Daleko od mého lože
já však ujedu tam bože
ach můj bože, ty můj bože
co tam bude beze mě?

Růže beze mě tam ztrpknou
palmy beze mě se scvrknou
ptáci beze mě tam zmlknou
a odletí ze země

A přece to znám už z minula
loď beze mě zas vyplula
už se jen z moře zabělá
a proč by se vracela?

Však pošťák mně dá, mně dá

mně dá psaní, co voní jak rezeda
razítko je z mé Delfinie
na známce Gazela

Bílý okraj na obálce
už puká jako jasmín v dálce
co mi píšou, zázrak se stal
z té země tajemné?

Růže beze mě tam zrají
palmy beze mě si vlají
ptáci beze mě si hrají
ach, jak to, že beze mě?

Dál se valí vlny čeřeny
přes modrý sen a zelený
slzy se valí, jsou setřeny
ta zem že mi scházela?

Láskyplně rostou pinie
a sléz sněžnější než jíní je
a někde je zem Delfinie
a město Gazela...

...zpět na obsah