wz

PROSÍM (Jiří Škorpík)


Kolik jen slov jsem slyšel o lásce
a kolik o důvěře
Jak srdce otvírám, tak se očistí
a potom zavře dveře
Když ale ráno odpouští představy
to čas se zastaví
důvěra vyprchá a láska ochladne
to znám i já i ty
Tak v srdci hledáš pevnou víru v dobro
co pevnost postrádá
trhlina za trhlinou, bolest důchodců
myšlenky neřáda
Chce se ti křičet a řvát a rvát se
jen je-li za koho
jak těžké sázet je
jak lehké kácet
nadějí nemnoho

Proč tolik bolí to
vždycky když máš tak rád
proč kámen přes síto
propadl tolikrát
Proč přítel pro pocit
obejde přítele
co jsme si, to jsme si
a nic se neděje
Tak často přeji si
vše klidně správně žít
zlo s dobrem nemísit
odpouštět, nesoudit
v naivních představách
modlit se k Bohu
Prosím jen o čisté
jen to snad mohu

Poslouchej člověče
co věřils vždycky v dobro
to dobré žije v nás
jen prosím dej mi víru, lásku
pokoru a soucit
a trochu delší čas
Vždyť možná světlo světa nevidělo dlouho
a chce jen pustit ven
Aby dalo odpovědi lidem
co je noc a co den
Že prý je láska silnější jak čarodějů kouzlo
pohádka povídá
a jak je v našem odpuštění víra
silnější než my dva
než my dva

Proč tolik bolí to
vždycky když mám tak rád
proč kámen přes síto
propadl tolikrát
Proč přítel pro pocit
obejde přítele
co jsme si, to jsme si
a nic se neděje
Tak často přeji si
vše klidně správně žít
zlo s dobrem nemísit
odpouštět, nesoudit
v naivních představách
modlit se k Bohu
Prosím jen o čisté
jen to snad mohu

Prosím jen o sílu
jen to snad mohu

Prosím jen o víru
jen to snad mohu

Prosím jen o důvěru
jen to snad mohu

Modlím se za lásku
jen to snad mohu

Modlím se za naději
jen to snad mohu

Modlím se za dobré
jen to snad mohu

jen to snad mohu…

...zpět na obsah