wz

Šaty z šátků (Lešek Semelka)

Teď se choulíš v šatech z šátků
vracím půjčku za oplátku
Ty se choulíš, já se chvástám
že už chápu slovo láska

Spousta jmen
co jsem znal, vyčichá
sedíš jen změněná, přetichá
Přetichá
v šatech z šátků, maličká
při svíčkách

Zralá, světlo zhášíš
a já se bojím těch tvých šatů z šátků
vím, že mě raníš
zůstanu sám
když dospělá a ospalá
pak půjdeš ráno k vrátkům

To už bývá úděl dívčí
že si náhle oči líčí
Když dva šátky v šaty sváže
čas dát zpátky nedokáže

Já jsem znal spoustu jmen
voňavých.
Proč to jen tobě jen
vyprávím?
Zůstaň dál, aspoň v příštích vteřinách
mámina

Zralá, světlo zhášíš
a já se bojím těch tvých šatů z šátků
vím, že mě raníš
zůstanu sám
když dospělá a ospalá
pak půjdeš ráno k vrátkům

Zralá...

Zralá...

...zpět na obsah