wz

JEANNY

 

 

 

Pojď, pojď jen dál

je dobře, že jsi tady

Dřív, než odejdeš navždy

 

Tvých krásných sedmnáct tě láká

já vím

ale ten svět není pro tebe

Vezmi mě za ruku

a utečeme spolu

Zůstaneš se mnou

splním každé přání

přečtené z tvých očí

 

Pro tvou zábavu

přejdu po laně mezi střechami mrakodrapů

S láskou k tobě obejmu svět

tak zůstaň

Nesmíš se smát mé lásce

získat tě je těžké

patříš nikomu a těm

kdo na to mají

a já bych chtěl

aby tvá krása

byla jen moje

 

Proč máš náhle v očích strach

proč couváš

půjdeme spolu tam

kde budeme jen sami

Nikdo jiný neuslyší mé vyznání

Tak pojď se mnou, malič

půjdeme hledat kraj

kde bydlí láska

a zůstaneš navždy jen má...

 

Snad mi rozumíš

i když nic neříkáš

Pověz něco

nebo se směj tomu bláznovství

Tady můžeš

nikdo nás neslyší

Kde jsi ztratila jeden střevíček?

Pověz, kde jej máš

kde zůstal

a co děláš sama v noci venku

(tiše se snáší chladný déšť)

Proč spíš na nasáklém jehličí

a oči neotvíráš...?

Voda ti stéká po vlasech

po tváři

dopadá na mokrou blůzičku

 

Běž přece domů

vždyť budou mít starost

snad tě i hledají

Vím, nemáš kam jít

Tak jako já

jsi ptačí mládě bez hnízda

a nikdo tě nečeká...

 

Temnotou zaznívají kroky

Už jdou k tobě

paprsky světel vystupují z mlhy

přišli pro tebe...

Proč nevstaneš a neběžíš jim vstříc

po mokrém mechu

ztlumil by každý krok

Proč přinášejí tu truhlu

a proč tě do ní ukládají

a ty se nebráníš...?

Odvádějí mě pryč

nesmím zůstat s tebou

chránit tvůj sen -

- vždyť je určitě o nás

a já ani nevím

kde budeš dneska spát

 

Na okraji, v příkopu

zůstal malý střevíček

Kdo ti jej zítra přinese

bude ti scházet

a mě už k tobě nepustí...

 

V každém z dalších dnů

mi scházíš

Daleko od tebe

daleko od lásky

Obloha pro mě šedne a černá

Nikdy jsi neřekla

sbohem...

Proč, lásko, pověz

proč umírají květiny

Slyším tvůj hlas

slyším své jméno

otáčím se

ale nikdo tam nestojí

Nikdy jsi neřekla

sbohem...

a já mám už jen pár chvil

 

Pak zůstaneme navždy spolu

nic nás nerozdě

vždyť jsme si souzeni

Pak mi povíš

proč umírají květiny

když umírá láska...

 

 

 

...návrat na obsah Střípků

 

...návrat na úvodní stránku