wz

SEDMIKRÁSKA A JÁ

 

 

 

S tichým šuměním snáší se déšť

ťuká ti na deštník

pod ním se choulíš

před mokrem

před světem

s tajemným úsměvem

blízká i vzdálená

srdce mi vzbouříš

 

Neptáš se

proč tu jsem

nečekáš odpověď

dávno ji znáš

Snad pro den májový

snad pro tu chvíli jen

rozpaky předstírej

zůstaň jen má

 

Bránu z kvítků růží vítr rozfoukal

prošla jsi kolem

dlaň svou jsem k tobě vztahoval

dotknout se víly však dovoleno není

v dálce se ztrácíš

čekal na spasení

Znovu jsem s osudem hloupou hru rozehrál

není však o lásce

je jen o usmíření

Dál světe směj se

že v ní jsem nevyhrál...

 

 

 

 

...návrat na obsah Střípků

 

...návrat na úvodní stránku