wz

TAJEMSTVÍ RAJSKÉ ZAHRADY

 

 

 

Znovu chci tě mít blízko sebe

v tvém náručí se zmítám v horečkách

Dál mám tě jen v představách a snech

a přitom stále míň spím

(nad hlavou září bílý den)

 

Hrajeme si na lásku a tančíme spolu v objetí

vídáme se stále častěji

To nic, to jen sen se skutečností se stírá

a kolemjdoucí nechápou, s kým rozmlouvám

komu patří šťastný úsměv

a žárlivý pohled, že tě ztratím

když jiní se za tebou otáčejí

 

Nevědí, komu šeptám své vyznání

a jejich smích mi nevadí

když tobě vyprávím

marně mi bláznů spílají

Ne, nejsem blázen, tak dlouho už mě znáš

a když, tak jen do tebe

Za nocí sedáme spolu jen tak

pod hvězdami

Tam nás nikdo neuslyší

a měsíc, ten nic neprozradí

Pověz, může být sen tak krásný?

 

Bílý blesk prořízl tmavou oblohu

růžová noc se náhle rozplývá

Já zdáli slyším svůj hlas

ne - nechci se vracet zpátky...

 

Potácím se kolem okopaných stěn

nekonečný tunel dveří se špinavou chodbou

V okně mříž

pokoj bez světla

pohled za sklem

a kolem prázdnota...

 

 

 

...návrat na obsah Střípků

 

...návrat na úvodní stránku